پروژه طراحی وب سایت فروشگاهی بهمراه بخش مجزای باشگاه مشتریان شامل چه جزئیاتی است:

با سلام خدمت فریلنسرهای گرامی

یک وب سایت فروشگاهی ساده مد نظر است که دامنه و هاست و قالب انتخابی ، آماده میباشد
قالب فارسی سازی و راستچین شده است. نصب قالب بعهده فریلنسر میباشد.
تمام اطلاعات متنی و عکسی و گرافیکی در اختیار فریلنسر قرار خواهد گرفت .
مراحل انجام پروژه به ترتیب زیر خواهد بود:
1- نصب قالب و دریافت اطلاعات توسط فریلنسر
2- ارائه پیش نمایش ولیه پس از48 ساعت
3- ارائه نظرات و اصلاحات احتمالی توسط کارفرما (1) پس از 24 ساعت
4- تحویل اصلاحات توسط فریلنسر ( وابسته به حجم تغییرات ) حداکثر 48 ساعت
5- ارائه نظرات نهایی توسط کارفرما (2) پس از 48 ساعت
6- تحویل نهایی توسط فریلنسر پس از 48 ساعت

بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 13916 میانگین امتیاز
  • 15513
   PHP
  • 15073
   CSS
  • 11163
   برنامه نویسی تح..
  در 10 روز
 • 7512 میانگین امتیاز
  • 8194
   PHP
  • 6950
   CSS
  • 7394
   برنامه نویسی تح..
  در 10 روز
 • 2109 میانگین امتیاز
  • 0
   MySQL
  • 600
   CSS
  • 5727
   برنامه نویسی تح..
  در 7 روز
 • 530 میانگین امتیاز
  • 900
   PHP
  • 72
   CSS
  • 620
   برنامه نویسی تح..
  در 15 روز