پروژه باز طراحی لگو و نوشته های زیر آن شامل چه جزئیاتی است:

با سلام


ما یک سایت می خوایم طراحی کنیم و نیاز داریم لگو سایت که فایل شماره یک هست مانند لگو سایت شماره دو شود و اینکه فایل باز طراحی لگو شماره یک را برایمان ارسال کنید. 

در فایل سه در کاغذ براتون کشیدم که چه باید شود.


پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 3377 میانگین امتیاز
  • 2130
   طراحی آیکون
  • 2030
   تصویرسازی
  • 2400
   ادوبی ایلاستریت..
  • 6951
   ادوبی فوتوشاپ
  در 1 روز
 • 5875 میانگین امتیاز
  • 6082
   طراحی آیکون
  • 3232
   تصویرسازی
  • 7616
   ادوبی ایلاستریت..
  • 6572
   ادوبی فوتوشاپ
  در 3 روز
 • 604 میانگین امتیاز
  • 160
   طراحی آیکون
  • 240
   تصویرسازی
  • 100
   ادوبی ایلاستریت..
  • 1918
   ادوبی فوتوشاپ
  در 1 روز
 • 2850 میانگین امتیاز
  • 2850
   طراحی آیکون
  • 2850
   ادوبی فوتوشاپ
  در 3 روز