پروژه باز طراحی لگو و نوشته های زیر آن شامل چه جزئیاتی است:

با سلام


ما یک سایت می خوایم طراحی کنیم و نیاز داریم لگو سایت که فایل شماره یک هست مانند لگو سایت شماره دو شود و اینکه فایل باز طراحی لگو شماره یک را برایمان ارسال کنید. 

در فایل سه در کاغذ براتون کشیدم که چه باید شود.


پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 8300 میانگین امتیاز
  • 8112
   طراحی آیکون
  • 5242
   تصویرسازی
  • 10026
   ادوبی ایلاستریت..
  • 9822
   ادوبی فوتوشاپ
  در 3 روز
 • 4002 میانگین امتیاز
  • 2130
   طراحی آیکون
  • 2030
   تصویرسازی
  • 2400
   ادوبی ایلاستریت..
  • 9451
   ادوبی فوتوشاپ
  در 1 روز
 • 719 میانگین امتیاز
  • 160
   طراحی آیکون
  • 240
   تصویرسازی
  • 100
   ادوبی ایلاستریت..
  • 2378
   ادوبی فوتوشاپ
  در 1 روز
 • 1832 میانگین امتیاز
  • 890
   طراحی آیکون
  • 2775
   ادوبی فوتوشاپ
  در 1 روز