پروژه رفع خطاهای CSS/HTML شامل چه جزئیاتی است:

رفع خطاهای وبسایت مبنی بر 

W3C Validation
وب سایت با اسکن از طریق استاندارد های مبنی بر مارکاپ های جهانی و استاندارد خطاهایی دارد که بایستی اصلاح شود
تقریبا 99 خطای css و 30 خطای مارکاپ

بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 19675 میانگین امتیاز
  • 10427
   HTML
  • 27797
   PHP
  • 37902
   وردپرس
  • 10555
   CSS
  • 11695
   برنامه نویسی تح..
  در 1 روز
 • 10782 میانگین امتیاز
  • 4460
   HTML
  • 14790
   PHP
  • 7530
   وردپرس
  • 14330
   CSS
  • 12800
   برنامه نویسی تح..
  در 5 روز
 • 9615 میانگین امتیاز
  • 9215
   HTML
  • 9215
   PHP
  • 10415
   برنامه نویسی تح..
  در 2 روز
 • 3624 میانگین امتیاز
  • 3673
   HTML
  • 4783
   PHP
  • 4162
   وردپرس
  • 1880
   CSS
  در 1 روز