پروژه طراحی 3D نمونه چمن شامل چه جزئیاتی است:

ما 4 تا نمونه چمن هامون رو به صورت 3D میخواهیم که همانند نمونه ای که آپلود کردیم با کمی تغییر هست

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 2423 میانگین امتیاز
  • 1590
   3D Animation
  • 3490
   3D Modelling
  • 2190
   3DS Max
  در 6 روز
 • 783 میانگین امتیاز
  • 1530
   3D Animation
  • 410
   3D Modelling
  • 410
   3DS Max
  در 4 روز
 • 2906 میانگین امتیاز
  • 300
   3D Animation
  • 4160
   3D Modelling
  • 4260
   3DS Max
  در 2 روز
 • 600 میانگین امتیاز
  • 700
   3D Animation
  • 550
   3D Modelling
  • 550
   3DS Max
  در 3 روز