پروژه اپلیکیشن برای تبلت شامل چه جزئیاتی است:

یک اپلیکیشن برای تبلت نیاز داریم.

تعداد صفحات کلا 5 صفحه.

API آماده است.

میخوایم حتما با Android studio برنامه نویسی بشه.

Ui طراحی شده و آماده است. فقط نیاز به کد نویسی و اجرا دارد.

فایل ui جهت بررسی در پیام خصوصی ارسال خواهد شد.

با تشکر


بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 10700 میانگین امتیاز
  • 700
   Android
  • 20700
   برنامه نویسی مو..
  در 50 روز
 • 33375 میانگین امتیاز
  • 41750
   Android
  • 25000
   برنامه نویسی مو..
  در 5 روز
 • 37050 میانگین امتیاز
  • 37550
   Android
  • 36050
   Mobile Phone
  • 37550
   برنامه نویسی مو..
  در 10 روز
 • 24666 میانگین امتیاز
  • 21000
   Android
  • 20500
   Mobile Phone
  • 32500
   برنامه نویسی مو..
  در 7 روز