پروژه اپلیکیشن برای تبلت شامل چه جزئیاتی است:

یک اپلیکیشن برای تبلت نیاز داریم.

تعداد صفحات کلا 5 صفحه.

API آماده است.

میخوایم حتما با Android studio برنامه نویسی بشه.

Ui طراحی شده و آماده است. فقط نیاز به کد نویسی و اجرا دارد.

فایل ui جهت بررسی در پیام خصوصی ارسال خواهد شد.

با تشکر


بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 700 میانگین امتیاز
  • 700
   Android
  • 700
   برنامه نویسی مو..
  در 50 روز
 • 27475 میانگین امتیاز
  • 35850
   Android
  • 19100
   برنامه نویسی مو..
  در 5 روز
 • 21050 میانگین امتیاز
  • 21550
   Android
  • 20050
   Mobile Phone
  • 21550
   برنامه نویسی مو..
  در 10 روز
 • 10713 میانگین امتیاز
  • 13190
   Android
  • 7260
   Mobile Phone
  • 11690
   برنامه نویسی مو..
  در 12 روز