پروژه طراحی (UI/UX) وب سایت شرکت مشاوره نرم افزاری شامل چه جزئیاتی است:

نیاز به 
- طراحی ui/ux وب ساییت برای شرکت مشاوره و طراحی نرم افزار از جمله خدمات ابری هست 
نیاز به طراحی illustration های مورد نیاز مانند نمونه ای ثبت شده. 
سایت به زبان انگلیسی خواهد بود 
سایت به صورت landing page خواهد بود


نیاز به طراحی لوگو جدید و کارت ویزیت هم هست
چند نمونه سایت مورد نظر :
https://dribbble.com/shots/4785304-AltoStack-Services
https://dribbble.com/shots/3829167-cloud-services-homepage
https://dribbble.com/shots/6161943-Owncloud-Smart-Cloud-Computing
https://dribbble.com/shots/4581019-Landing-page
https://dribbble.com/shots/6156634-Simple-landing-page-for-a-cloud-hosting

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 22296 میانگین امتیاز
  • 24020
   طراحی گرافیک
  • 450
   ادوبی ایلاستریت..
  • 0
   طراحی لوگو
  • 39612
   طراحی تجربه کار..
  • 47400
   طراحی واسط کارب..
  در 40 روز
 • 23463 میانگین امتیاز
  • 13840
   طراحی گرافیک
  • 33124
   ادوبی ایلاستریت..
  • 11814
   طراحی لوگو
  • 38700
   طراحی تجربه کار..
  • 19840
   طراحی واسط کارب..
  در 20 روز
 • 5565 میانگین امتیاز
  • 14457
   طراحی گرافیک
  • 4270
   ادوبی ایلاستریت..
  • 500
   طراحی لوگو
  • 4600
   طراحی تجربه کار..
  • 4000
   طراحی واسط کارب..
  در 25 روز
 • 5652 میانگین امتیاز
  • 8023
   طراحی گرافیک
  • 17352
   ادوبی ایلاستریت..
  • 2485
   طراحی لوگو
  • 0
   طراحی تجربه کار..
  • 400
   طراحی واسط کارب..
  در 10 روز