پروژه طراحی امضا شخصی با نام و نام خانوادگی شامل چه جزئیاتی است:

به طراحی یک امضای شخصی با نام و نام خانوادگی نیاز داریم

امضا باید رمزنگاری شده و تا جای ممکن غیرقابل جعل باشد و این موضوع مهم هست

امضا باید به همراه یک ویدیو آموزشی ارائه شود

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 3650 میانگین امتیاز
  • 3650
   طراحی گرافیک
  در 5 روز
 • 1450 میانگین امتیاز
  • 1850
   طراحی گرافیک
  • 1050
   نقاشی دیجیتال
  در 2 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   طراحی مفهومی
  در 3 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   طراحی گرافیک