پروژه راستچین کردن وب سایت شامل چه جزئیاتی است:

راست چین کردن قالب wplms  
مشکلات جزئی در محل قرار گیری منوها 
هدر منوی موبایل و دیگر موارد

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 50941 میانگین امتیاز
  • 38613
   HTML
  • 56793
   PHP
  • 57418
   برنامه نویسی تح..
  در 10 روز