پروژه طراحی پست ، تبلیغات و پشتیبانی اینستاگرام شامل چه جزئیاتی است:

ما یک آژانس هواپیمایی هستیم که نیاز به همکار طراح و تولید محتوا و تبلیغات در زمینه اینستاگرام داریم .

جهت جذب مخاطبین واقعی ، طراحی پست  ، ویدیو خلاقانه و محتوای جذاب

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 407 میانگین امتیاز
  • 0
   طراحی تبلیغات
  • 0
   طراحی بروشور
  • 0
   طراحی پوستر
  • 1630
   خدمات ویدئویی
  در 2 روز
 • 4750 میانگین امتیاز
  • 4750
   خدمات ویدئویی
  در 3 روز
 • 2289 میانگین امتیاز
  • 4335
   طراحی تبلیغات
  • 2437
   طراحی بروشور
  • 2387
   طراحی پوستر
  • 0
   خدمات ویدئویی
  در 5 روز
 • 135 میانگین امتیاز
  • 270
   طراحی بروشور
  • 0
   خدمات ویدئویی
  در 30 روز