پروژه آموزش یک الگوریتم احتمالاتی شامل چه جزئیاتی است:

با سلام

بنده یک مقاله با موضوع انجمن یابی گراف با مدل بلوک تصادفی دارم که الگوریتم راخوب متوجه نمیشوم الگوریتم بر پایه امار و احتمال است.البته در این حوزه مقاله زیاد است لزومی ندارد حتما متد از روی این مقاله شرح داده شود برای من فقط درک متد مهم است.

نیازدارم یک نفر که الگوریتم و مقاله را درک میکند برایم آن را شرح دهد  

شرح مقاله شامل یک گزارش فارسی کامل از مقاله و شرح الگوریتم باشدو یک فایل صوتی و یا یک فیلم آموزشی که در ان الگوریتم شرح داده شده باشد.

مقاله پیوست شده است.

بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 360 میانگین امتیاز
  • 0
   پژوهش
  • 720
   نویسندگی فنی
  در 14 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   پژوهش
  • 0
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 10 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 7 روز