پروژه طراحی کاتالوگ محصولات روشنایی شامل چه جزئیاتی است:

طراحی کاتالوگ محصولات روشنایی
شامل بیش از 70 نوع محصول ال ای دی

امکانات ویژه

متمایز

بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 6422 میانگین امتیاز
  • 6205
   طراحی بروشور
  • 2305
   طراحی کاتالوگ
  • 9023
   طراحی گرافیک
  • 8158
   طراحی پوستر
  در 10 روز
 • 5266 میانگین امتیاز
  • 2770
   طراحی بروشور
  • 1660
   طراحی کاتالوگ
  • 14457
   طراحی گرافیک
  • 2180
   طراحی پوستر
  در 18 روز
 • 1075 میانگین امتیاز
  • 0
   طراحی بروشور
  • 700
   طراحی کاتالوگ
  • 3600
   طراحی گرافیک
  • 0
   طراحی پوستر
  در 10 روز
 • 1117 میانگین امتیاز
  • 1370
   طراحی بروشور
  • 0
   طراحی کاتالوگ
  • 1890
   طراحی گرافیک
  • 1210
   طراحی پوستر
  در 14 روز