پروژه طراحی کاتالوگ محصولات روشنایی شامل چه جزئیاتی است:

طراحی کاتالوگ محصولات روشنایی
شامل بیش از 70 نوع محصول ال ای دی

امکانات ویژه

متمایز

بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 4063 میانگین امتیاز
  • 2210
   طراحی بروشور
  • 1660
   طراحی کاتالوگ
  • 10902
   طراحی گرافیک
  • 1480
   طراحی پوستر
  در 18 روز
 • 2184 میانگین امتیاز
  • 1330
   طراحی بروشور
  • 130
   طراحی کاتالوگ
  • 5093
   طراحی گرافیک
  • 2183
   طراحی پوستر
  در 10 روز
 • 1075 میانگین امتیاز
  • 0
   طراحی بروشور
  • 700
   طراحی کاتالوگ
  • 3600
   طراحی گرافیک
  • 0
   طراحی پوستر
  در 10 روز
 • 1735 میانگین امتیاز
  • 1520
   طراحی بروشور
  • 1075
   طراحی کاتالوگ
  • 3225
   طراحی گرافیک
  • 1120
   طراحی پوستر
  در 7 روز