پروژه حسابداری شامل چه جزئیاتی است:

انجام امور حسابداری . ارسال اسناد با عکس توسط کارفرما و انجام امور و فرستادن بکاپ نرم افزار توسط فریلنسر . 

جرئیات امور بشرح ذیل 

ثبت اسناد حسابداری و کنترل حسابها ،  تهیه لیست حقوق ، ارسال لیست بیمه ، ارسال لیست مالیات حقوق ، برسی و ارسال معاملات فصلی ، برسی و ارسال اظهارنامه  

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   دستیار مجازی
  در 1 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   دستیار مجازی
  در 30 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   دستیار مجازی
  در 30 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   دستیار مجازی
  در 30 روز