پروژه طراحی موشن گرافیک تبلیغاتی معرفی یک نرم افزار شامل چه جزئیاتی است:

تهیه یه موشن گرافیک ۳۰ ثانیه ای برای معرفی یک سامانه نرم افزاری

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 44690 میانگین امتیاز
  • 60660
   انیمیشن
  • 28720
   موشن گرافیک
  در 3 روز
 • 6432 میانگین امتیاز
  • 11710
   انیمیشن
  • 1154
   موشن گرافیک
  در 10 روز
 • 9055 میانگین امتیاز
  • 12040
   انیمیشن
  • 6070
   موشن گرافیک
  در 4 روز
 • 6210 میانگین امتیاز
  • 7660
   انیمیشن
  • 4760
   موشن گرافیک
  در 4 روز