پروژه طراحی موشن گرافیک تبلیغاتی معرفی یک نرم افزار شامل چه جزئیاتی است:

تهیه یه موشن گرافیک ۳۰ ثانیه ای برای معرفی یک سامانه نرم افزاری

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 98900 میانگین امتیاز
  • 145830
   انیمیشن
  • 51970
   موشن گرافیک
  در 3 روز
 • 36990 میانگین امتیاز
  • 38290
   انیمیشن
  • 35690
   موشن گرافیک
  در 4 روز
 • 19460 میانگین امتیاز
  • 22590
   انیمیشن
  • 16330
   موشن گرافیک
  در 3 روز
 • 17600 میانگین امتیاز
  • 18620
   انیمیشن
  • 16580
   موشن گرافیک
  در 5 روز