پروژه طراحی موشن گرافیک تبلیغاتی معرفی یک نرم افزار شامل چه جزئیاتی است:

تهیه یه موشن گرافیک ۳۰ ثانیه ای برای معرفی یک سامانه نرم افزاری

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 84190 میانگین امتیاز
  • 124710
   انیمیشن
  • 43670
   موشن گرافیک
  در 3 روز
 • 12010 میانگین امتیاز
  • 11890
   انیمیشن
  • 12130
   موشن گرافیک
  در 3 روز
 • 13535 میانگین امتیاز
  • 15760
   انیمیشن
  • 11310
   موشن گرافیک
  در 4 روز
 • 12385 میانگین امتیاز
  • 15555
   انیمیشن
  • 9215
   موشن گرافیک
  در 4 روز