پروژه طراحی قالب html شامل چه جزئیاتی است:

سلام

طبق عکس ها  و توضیحات قالب html متناسب با آن را می خواهم طراحی شود. تمام صفحات رسپانسیو باشد. بعد از طراحی نیز فیدبک هایی که گفته می شود را هم انجام دهد. قالب دارای پیچیدگی خاصی نیست پس لطفا قیمت های متناسب ارائه دهید

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 37601 میانگین امتیاز
  • 53365
   HTML
  • 13522
   HTML5
  • 64145
   CSS
  • 19375
   PSD به HTML
  در 30 روز
 • 2008 میانگین امتیاز
  • 8850
   HTML
  • 350
   HTML5
  • 0
   jQuery
  • 840
   CSS
  • 0
   PSD به HTML
  در 15 روز
 • 2350 میانگین امتیاز
  • 4440
   HTML
  • 250
   HTML5
  • 4710
   CSS
  • 0
   PSD به HTML
  در 10 روز
 • 927 میانگین امتیاز
  • 1980
   HTML
  • 670
   HTML5
  • 0
   jQuery
  • 1385
   CSS
  • 600
   PSD به HTML
  در 5 روز