پروژه طراحی قالب html شامل چه جزئیاتی است:

سلام

طبق عکس ها  و توضیحات قالب html متناسب با آن را می خواهم طراحی شود. تمام صفحات رسپانسیو باشد. بعد از طراحی نیز فیدبک هایی که گفته می شود را هم انجام دهد. قالب دارای پیچیدگی خاصی نیست پس لطفا قیمت های متناسب ارائه دهید

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 70709 میانگین امتیاز
  • 70865
   HTML
  • 52732
   HTML5
  • 114255
   CSS
  • 44985
   PSD به HTML
  در 30 روز
 • 3068 میانگین امتیاز
  • 10250
   HTML
  • 1850
   HTML5
  • 0
   jQuery
  • 3240
   CSS
  • 0
   PSD به HTML
  در 15 روز
 • 3455 میانگین امتیاز
  • 2780
   HTML
  • 2310
   HTML5
  • 0
   jQuery
  • 11085
   CSS
  • 1100
   PSD به HTML
  در 5 روز
 • 2517 میانگین امتیاز
  • 4775
   HTML
  • 250
   HTML5
  • 5045
   CSS
  • 0
   PSD به HTML
  در 10 روز