پروژه سئو و بهینه سازی سایت شامل چه جزئیاتی است:

موضوع پروژه : سئو و بهینه سازی سایت


شرایط مجری:

دارای نمونه کار در کلید واژه های رقابتی ( حتما نمونه کار و سوابق هنگام درخواست ارسال گردد )

و مسلط به مفاهیم روز سئو 


شرایط پروژه :

دستمزد مجری در پونیشا پرداخت امن شده و پس از رسیدن کلید واژه به صفحه 1 آزاد میگردد . مبالغ مربوط به هزینه های جاری پروژه مانند لینک سازی قبل از انجام هر هزینه برای مجری آزاد میگردد. 


بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 14460 میانگین امتیاز
  • 14460
   SEO
  در 60 روز
 • 6046 میانگین امتیاز
  • 0
   Link Building
  • 13280
   SEO
  • 4860
   بازاریابی اینتر..
  در 80 روز
 • 4100 میانگین امتیاز
  • 4100
   SEO
  در 100 روز
 • 1000 میانگین امتیاز
  • 2000
   SEO
  • 0
   بازاریابی اینتر..
  در 100 روز