پروژه طراحی قالب وب سایت شامل چه جزئیاتی است:

طراحی قالب یک وب سایت برای برگزاری مسابقه آنلاین با امکانات زیر:

 • امکان ورود به سایت
 • امکان ثبت نام
 • بخش پروفایل و حساب کاربری
 • امکان پرداخت بانکی
 • امکان شرکت در مسابقه

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 9261 میانگین امتیاز
  • 13522
   HTML5
  • 5000
   LESS-Sass-SCSS
  در 25 روز
 • 1256 میانگین امتیاز
  • 430
   HTML5
  • 1560
   Javascript
  • 1780
   jQuery
  در 10 روز
 • 32 میانگین امتیاز
  • 0
   HTML5
  • 96
   Javascript
  • 0
   jQuery
  در 4 روز
 • 150 میانگین امتیاز
  • 350
   HTML5
  • 250
   Javascript
  • 0
   jQuery
  • 0
   LESS-Sass-SCSS
  در 7 روز