پروژه طراحی ساختار درآمد و هزینه در خدمات آموزشی شامل چه جزئیاتی است:

با توجه به چند بوم کسب و کار میخواهم ساختار مناسبی برای درآمدها و هزینه ها درست کنم و تا بر مبنای آن یک گزارش گیری و داشبورد مدیریتی در اکسل طراحی کنم و مهمتر از همه میخواهم این طراحی در نهایت سادگی و کاربری آسان برای افراد غیر متخصص صورت پذیرد.

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 0 میانگین امتیاز
  در 10 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   حسابداری
  در 1 روز
 • 150 میانگین امتیاز
  • 150
   حسابداری
  در 4 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   حسابداری
  در 7 روز