پروژه تراکت برای مطب شامل چه جزئیاتی است:

یک تراکت A5 پشت و رو که نمونه فایل هم موجوده

بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 1745 میانگین امتیاز
  • 925
   طراحی بروشور
  • 2565
   کارت ویزیت
  • 1745
   طراحی پوستر
  در 2 روز
 • 1836 میانگین امتیاز
  • 2210
   طراحی بروشور
  • 1820
   کارت ویزیت
  • 1480
   طراحی پوستر
  در 2 روز
 • 2761 میانگین امتیاز
  • 2390
   طراحی بروشور
  • 3715
   کارت ویزیت
  • 2180
   طراحی پوستر
  در 2 روز
 • 273 میانگین امتیاز
  • 50
   طراحی بروشور
  • 650
   کارت ویزیت
  • 120
   طراحی پوستر
  در 1 روز