پروژه ترجمه چند صفحه از یک کتاب شامل چه جزئیاتی است:

متن کتاب در خصوص مفاهیم مدیریتی است و خیلی لغات پیچیده ندارد

روانی ترجمه و وفاداری به متن انگلیسی بسیار بسیار مهم است 

لطفا گوگل ترنسلیت رو بیخیال شید! :دی

یک نمونه از متن به  ضمیمه آمده است 

سرعت هم برای من مهم است. البته همراه با بهترین کیفیت

حجم کار تقریبا ۸ صفحه مثل نمونه است. و برای انجام تقریبا ۵ روز فرصت داریم.

 برای مشاهده نمونه متن به فایل ضمیمه مراجعه نمایید.

هر صفحه طبق نمونه ( شامل ۲ صفحه  کوچک از کتاب که از آن عکس برداری شده )برآورد پرداخت هزینه برای ترجمه حدود ۱۰ تا ۱۵ هزار تومان در نظر گرفته شده است.

قسمتی از متن 

‌‌But ponder for a minute the thrill each team member would have felt. Even though they were coming together under challenging circumstances, they had the plan, whose raw material was a specific role that each of them should play. Each person’s role was tightly circumscribed, time-bound, and sequential—Brad Pitt would place the call to Julia Roberts, but not until Clooney had slid the phone into her jacket pocket—so all could feel secure in the knowledge that if they learned how to perform their role well, and executed it well, then, like a mathematical algorithm, the sequence would play out perfectly, the plan would work, and the money would be theirs.


پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 690 میانگین امتیاز
  • 540
   ترجمه
  • 840
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 5 روز
 • 591 میانگین امتیاز
  • 150
   تایپ
  • 1032
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 2 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   تایپ
  • 0
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 2 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   تایپ
  • 0
   ترجمه انگلیسی ب..
  • 0
   تخصص ترجمه در ع..
  در 1 روز