پروژه طراحی اسکین جهت دکمه های یک ماشین حساب شامل چه جزئیاتی است:

طراحی آیکون و چیدمان مناسب و بهینه جهت یک ماشین حساب و تهیه ی اسکین برای آن با خروجی PNG.

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 39419 میانگین امتیاز
  • 24694
   طراحی آیکون
  • 31924
   ادوبی ایلاستریت..
  • 61639
   ادوبی فوتوشاپ
  در 10 روز
 • 2641 میانگین امتیاز
  • 773
   طراحی آیکون
  • 1649
   تصویرسازی
  • 3075
   ادوبی ایلاستریت..
  • 5069
   ادوبی فوتوشاپ
  در 3 روز
 • 112 میانگین امتیاز
  • 0
   طراحی آیکون
  • 0
   تصویرسازی
  • 0
   ادوبی ایلاستریت..
  • 450
   ادوبی فوتوشاپ
  در 1 روز
 • 850 میانگین امتیاز
  • 250
   ادوبی ایلاستریت..
  • 1450
   ادوبی فوتوشاپ
  در 2 روز