پروژه طراحی اسکین جهت دکمه های یک ماشین حساب شامل چه جزئیاتی است:

طراحی آیکون و چیدمان مناسب و بهینه جهت یک ماشین حساب و تهیه ی اسکین برای آن با خروجی PNG.

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 48419 میانگین امتیاز
  • 33794
   طراحی آیکون
  • 36624
   ادوبی ایلاستریت..
  • 74839
   ادوبی فوتوشاپ
  در 10 روز
 • 11064 میانگین امتیاز
  • 7107
   طراحی آیکون
  • 9773
   تصویرسازی
  • 12194
   ادوبی ایلاستریت..
  • 15182
   ادوبی فوتوشاپ
  در 3 روز
 • 3015 میانگین امتیاز
  • 1000
   طراحی آیکون
  • 3800
   ادوبی ایلاستریت..
  • 4245
   ادوبی فوتوشاپ
  در 2 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   تصویرسازی
  در 1 روز