پروژه Artin Travel Website Transfer to a new theme شامل چه جزئیاتی است:

Artin Travel agency, a tour operator and travel agency is looking for a skillful WordPress web designer to transfer the current website data to a new theme and customize it according to our tour packages and services in maximum 10 working days.   

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 14821 میانگین امتیاز
  • 18104
   وردپرس
  • 20235
   CSS
  • 6125
   طراحی وب سایت
  در 10 روز
 • 1950 میانگین امتیاز
  • 3250
   وردپرس
  • 4550
   CSS
  • 0
   طراحی وب سایت
  • 0
   طراحی واسط کارب..
  در 5 روز
 • 80 میانگین امتیاز
  • 120
   وردپرس
  • 120
   CSS
  • 0
   طراحی وب سایت
  در 15 روز
 • 343 میانگین امتیاز
  • 300
   وردپرس
  • 1415
   CSS
  • 0
   طراحی وب سایت
  • 0
   طراحی تجربه کار..
  • 0
   طراحی واسط کارب..
  در 30 روز