پروژه گویندگی متون علوم اجتماعی و سینمایی شامل چه جزئیاتی است:

مجموعه ای از متون علوم اجتماعی  و سینمایی به  نریتور تحویل میگردد و فایل های صوتی دریافت میشود/ تعداد کارها بالاست و ماهیانه تسویه / در صورت رضایت بخش بودن فعالیت در دیگر پروژه ها نیز دعوت به همکاری میشود/ داشتن نمونه صدا الزامیست

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 5614 میانگین امتیاز
  • 11228
   گویندگی
  • 0
   ویرایش صدا
  در 2 روز
 • 1544 میانگین امتیاز
  • 2848
   گویندگی
  • 240
   ویرایش صدا
  در 1 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   گویندگی
  در 30 روز
 • 2571 میانگین امتیاز
  • 2571
   گویندگی
  در 1 روز