پروژه طراحی فوری بنر تبلیغاتی شامل چه جزئیاتی است:

طراحی یک بنر برای تبلیغات بنری آنلاین با متن مشخص (یک طرح در چهار سایز)

آماده سازی یک پست اینستاگرام: طرح مشابه به بنری که برای تبلیغات طراحی میشود، جهت استفاده در اینستاگرام.

https://xd.adobe.com/view/b2c8d825-6d4b-4d78-52a4-e722dd2017da-c4f9/ (با فیلترشکن باز شود)

فونت: ساحل

سایزها و لوگو ضمیمیه میشوند

زمان تحویل: 11 آذرماه ساعت 14

امکانات ویژه

فوری

بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 11155 میانگین امتیاز
  • 1787
   طراحی بنر
  • 20524
   ادوبی فوتوشاپ
  در 1 روز
 • 3121 میانگین امتیاز
  • 2000
   طراحی تبلیغات
  • 2010
   طراحی بنر
  • 5355
   ادوبی فوتوشاپ
  در 1 روز
 • 433 میانگین امتیاز
  • 320
   طراحی تبلیغات
  • 320
   طراحی بنر
  • 660
   ادوبی فوتوشاپ
  در 1 روز
 • 216 میانگین امتیاز
  • 550
   طراحی تبلیغات
  • 0
   طراحی بنر
  • 100
   ادوبی فوتوشاپ
  در 1 روز