پروژه حسابداری شامل چه جزئیاتی است:

اصلاح اسناد حسابداری و رفع مغایرت جهت معاملات فصلی سال 1397 توسط نرم افزار هلو .بکاپ نرم افزار توسط اینترنت ارسال گردیده سپس توسط شما بازیابی شده یا بصورت ریموت بر روی سیستم ما ، اصلاح اسناد انجام میگردد .بشرح زیر که باید میزان خرید های انجام شده در دفاتر با خرید ثبت شده در معاملات فصلی کاملا رفع مغایرت و مباغ آنها یکی شود .

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   حسابداری
  در 7 روز
 • 900 میانگین امتیاز
  • 900
   حسابداری
  در 1 روز
 • 150 میانگین امتیاز
  • 150
   حسابداری
  در 7 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   حسابداری
  در 5 روز