پروژه اپلیکیشن پروژه کتاب خوانی شامل چه جزئیاتی است:

خیلی مختصر و کوتاه یک پروژه ساده می باشد ولی تعداد کاربر زیادی دارد 

یک اپلیکیشن نیاز داریم و یک سایت که با هم در ارتباط هستند پروژه پیچیدگی خاصی ندارد و برای برنامه نویس مسلط به کار زمانی نمی برد 

بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 21450 میانگین امتیاز
  • 20700
   Mobile Phone
  • 22200
   برنامه نویسی مو..
  در 30 روز
 • 22538 میانگین امتیاز
  • 21438
   Mobile Phone
  • 23638
   برنامه نویسی مو..
  در 29 روز
 • 6285 میانگین امتیاز
  • 2160
   Mobile Phone
  • 10410
   برنامه نویسی مو..
  در 10 روز
 • 2000 میانگین امتیاز
  • 0
   HTML5
  • 0
   jQuery
  • 4000
   Mobile Phone
  • 4000
   برنامه نویسی مو..
  در 10 روز