پروژه اپلیکیشن پروژه کتاب خوانی شامل چه جزئیاتی است:

خیلی مختصر و کوتاه یک پروژه ساده می باشد ولی تعداد کاربر زیادی دارد 

یک اپلیکیشن نیاز داریم و یک سایت که با هم در ارتباط هستند پروژه پیچیدگی خاصی ندارد و برای برنامه نویس مسلط به کار زمانی نمی برد 

بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 44638 میانگین امتیاز
  • 43538
   Mobile Phone
  • 45738
   برنامه نویسی مو..
  در 29 روز
 • 36800 میانگین امتیاز
  • 36050
   Mobile Phone
  • 37550
   برنامه نویسی مو..
  در 30 روز
 • 13230 میانگین امتیاز
  • 0
   HTML5
  • 0
   jQuery
  • 26710
   Mobile Phone
  • 26210
   برنامه نویسی مو..
  در 25 روز
 • 6285 میانگین امتیاز
  • 2160
   Mobile Phone
  • 10410
   برنامه نویسی مو..
  در 10 روز