پروژه ساخت اپلیکیشن موبایل شامل چه جزئیاتی است:

اپلیکیشن برای فروش دوره های آموزشی برای سطوح مختلف والدین ، فرزندان و همسران که قابلیت پرداخت داشته باشد می خواهم بسازم برای هربخش موضوعات خاص خود ارائه می شود .برای بخش کودکان تمرین های مهارتی قرار خواهد داشت که نیاز هست حتما کودک بتواند با دست خطوطی را ترسیم نماید .برای توضیحات بیشتر باید تماس داشته باشم و هماهنگی کنم .سورس برنامه رو هم می خواهم و روی پشتیبانی آینده برنامه نویسی و مشارکت های آتی هم حساب باز کرده ام .

امکانات ویژه

تمام وقت

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 94730 میانگین امتیاز
  • 94730
   برنامه نویسی مو..
  در 60 روز
 • 37550 میانگین امتیاز
  • 37550
   برنامه نویسی مو..
  در 30 روز
 • 34000 میانگین امتیاز
  • 34000
   برنامه نویسی مو..
  در 20 روز
 • 38895 میانگین امتیاز
  • 38895
   برنامه نویسی مو..
  در 60 روز