پروژه تولید و استخراج جملات انگلیسی شامل چه جزئیاتی است:

به نام خدا. برای این دو کار به فریلنسر دقیق و متخصص نیاز داریم:


500 جمله به شما داده میشود و برای هر یک، جمله ی دقیقا معادل آن نوشته می شود :

P1: Pain and tension around your head and neck is known as tension headaches

Equal: Tension headaches are dull pain, tightness, or pressure around your head and neck

جمله ی معادل یک جمله، از طریق اعمال موارد زیر بدست می اید:

•    جا به جا شدن کلمات جمله ی اول و تغییر ساختار جمله

•    جایگزینی کلمات معادل (tightness به جای tension)

•    حذف بعضی کلمات غیر مهم از جمله ی اول  

•    در مواردی هم اضافه شدن یک کلمه که فقط در حد توضیح بیشتر هست  و اطلاعات جدیدی نسبت به جمله ی اول ندارد. مثلا pressure در جمله ی دوم اضافه شده و اشکالی ندارد)

500 جمله، 150تومان. مدت زمان انجام 2 روز
500 جمله به شما داده میشود. مثلا جمله ی :
With a single currency, there will no longer be a cost involved in changing currencies
قسمتی از این جمله را انتخاب میکنید. مثلا no longer be a cost
در اینترنت یک جمله با این عبارت پیدا میکنید که کاملا بی ربط با جمله ی اول باشد مثلا :
it was no longer cost-effective for the government to convert metals into coins

500 جمله، 70 تومان. مدت زمان انجام یک روز

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 2077 میانگین امتیاز
  • 3679
   ترجمه انگلیسی ب..
  • 475
   ترجمه فارسی به..
  در 3 روز
 • 53 میانگین امتیاز
  • 0
   گزارش نویسی
  • 80
   ترجمه انگلیسی ب..
  • 80
   ترجمه فارسی به..
  در 2 روز
 • 150 میانگین امتیاز
  • 300
   ترجمه انگلیسی ب..
  • 0
   ترجمه فارسی به..
  در 2 روز
 • 75 میانگین امتیاز
  • 150
   ترجمه انگلیسی ب..
  • 0
   ترجمه فارسی به..
  در 2 روز