پروژه تولید و استخراج جملات انگلیسی شامل چه جزئیاتی است:

به نام خدا. برای این دو کار به فریلنسر دقیق و متخصص نیاز داریم:


500 جمله به شما داده میشود و برای هر یک، جمله ی دقیقا معادل آن نوشته می شود :

P1: Pain and tension around your head and neck is known as tension headaches

Equal: Tension headaches are dull pain, tightness, or pressure around your head and neck

جمله ی معادل یک جمله، از طریق اعمال موارد زیر بدست می اید:

•    جا به جا شدن کلمات جمله ی اول و تغییر ساختار جمله

•    جایگزینی کلمات معادل (tightness به جای tension)

•    حذف بعضی کلمات غیر مهم از جمله ی اول  

•    در مواردی هم اضافه شدن یک کلمه که فقط در حد توضیح بیشتر هست  و اطلاعات جدیدی نسبت به جمله ی اول ندارد. مثلا pressure در جمله ی دوم اضافه شده و اشکالی ندارد)

500 جمله، 150تومان. مدت زمان انجام 2 روز
500 جمله به شما داده میشود. مثلا جمله ی :
With a single currency, there will no longer be a cost involved in changing currencies
قسمتی از این جمله را انتخاب میکنید. مثلا no longer be a cost
در اینترنت یک جمله با این عبارت پیدا میکنید که کاملا بی ربط با جمله ی اول باشد مثلا :
it was no longer cost-effective for the government to convert metals into coins

500 جمله، 70 تومان. مدت زمان انجام یک روز

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 2827 میانگین امتیاز
  • 4879
   ترجمه انگلیسی ب..
  • 775
   ترجمه فارسی به..
  در 3 روز
 • 186 میانگین امتیاز
  • 200
   گزارش نویسی
  • 280
   ترجمه انگلیسی ب..
  • 80
   ترجمه فارسی به..
  در 2 روز
 • 275 میانگین امتیاز
  • 400
   ترجمه انگلیسی ب..
  • 150
   ترجمه فارسی به..
  در 2 روز
 • 75 میانگین امتیاز
  • 150
   ترجمه انگلیسی ب..
  • 0
   ترجمه فارسی به..
  در 2 روز