پروژه ترجمه متون با موضوع گل و گیاه شامل چه جزئیاتی است:

سلام خدمت فریلنسر های عزیز


این پروژه به شرح زیر خواهد بود :


ترجمه یک مقاله در روز به عبارتی در ماه 30 مقاله

هر مقاله حداقل 1500 کلمه و حداکثر 4000 کلمه خواهد بود .

موضوع مقالات مرتبط با گل و گیاه است .

سایت منبع ترجمه مقالات به شما داده خواهد شد .

ترجمه شامل تصاویر نیز می باشد که نیازمند آشنایی حداقلی شما با فتوشاپ است .

تصاویر باید با بالاترین کیفیت ممکن ذخیره و در طریق بستر پونیشا بارگزاری شود .

تصاویر داخل مقالات به شکل اینفوگرافی خواهد بود .


پروژه به پایین ترین پیشنهاد و بالاترین کیفیت ( بر حسب رزومه کاری شما ) داده خواهد شد و مبالغ نیز سر هر ماه تسویه می شود .


نمونه متن انگلیسی :


A universal fact most people know is sunflowers are yellow. However, a sunflower’s pigment doesn’t stop there. Sunflowers can even be red and purple!
Yellow Sunflowers

Some examples of yellow sunflowers include American Giant, Zohar and Elegance. These sunflower types are vibrant and sure to make you smile. The American Giant sunflower can grow up to 14 feet tall, so “giant” may be an understatement. This species is one of the tallest sunflowers and their faces can reach 12 inches wide.
Red Sunflowers

As the nursery rhyme taught us, roses are red. In addition to roses, many types of flowers are red, including some sunflowers. Red sunflowers come in different varieties. Some of them have similar daisy-like heads which are often born of the common yellow sunflowers. Additionally, red sunflowers are an excellent way to add a pop of color in a bouquet.
Purple Sunflowers

A common “purple sunflower” is the Chianti Hybrid. A Chianti Hybrid’s petals have deep, dark reds which some classify as purple. This sunflower plant can grow to five feet and has no pollen, making it good for cutting. These sunflowers can help balance color in mixed bouquets. 


بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 15928 میانگین امتیاز
  • 14055
   ترجمه
  • 17801
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 2 روز
 • 2835 میانگین امتیاز
  • 2150
   ترجمه
  • 3520
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 30 روز
 • 2618 میانگین امتیاز
  • 2618
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 7 روز
 • 2089 میانگین امتیاز
  • 1939
   ترجمه
  • 2239
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 7 روز