پروژه ترجمه متون با موضوع گل و گیاه شامل چه جزئیاتی است:

سلام خدمت فریلنسر های عزیز


این پروژه به شرح زیر خواهد بود :


ترجمه یک مقاله در روز به عبارتی در ماه 30 مقاله

هر مقاله حداقل 1500 کلمه و حداکثر 4000 کلمه خواهد بود .

موضوع مقالات مرتبط با گل و گیاه است .

سایت منبع ترجمه مقالات به شما داده خواهد شد .

ترجمه شامل تصاویر نیز می باشد که نیازمند آشنایی حداقلی شما با فتوشاپ است .

تصاویر باید با بالاترین کیفیت ممکن ذخیره و در طریق بستر پونیشا بارگزاری شود .

تصاویر داخل مقالات به شکل اینفوگرافی خواهد بود .


پروژه به پایین ترین پیشنهاد و بالاترین کیفیت ( بر حسب رزومه کاری شما ) داده خواهد شد و مبالغ نیز سر هر ماه تسویه می شود .


نمونه متن انگلیسی :


A universal fact most people know is sunflowers are yellow. However, a sunflower’s pigment doesn’t stop there. Sunflowers can even be red and purple!
Yellow Sunflowers

Some examples of yellow sunflowers include American Giant, Zohar and Elegance. These sunflower types are vibrant and sure to make you smile. The American Giant sunflower can grow up to 14 feet tall, so “giant” may be an understatement. This species is one of the tallest sunflowers and their faces can reach 12 inches wide.
Red Sunflowers

As the nursery rhyme taught us, roses are red. In addition to roses, many types of flowers are red, including some sunflowers. Red sunflowers come in different varieties. Some of them have similar daisy-like heads which are often born of the common yellow sunflowers. Additionally, red sunflowers are an excellent way to add a pop of color in a bouquet.
Purple Sunflowers

A common “purple sunflower” is the Chianti Hybrid. A Chianti Hybrid’s petals have deep, dark reds which some classify as purple. This sunflower plant can grow to five feet and has no pollen, making it good for cutting. These sunflowers can help balance color in mixed bouquets. 


بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 3491 میانگین امتیاز
  • 3641
   ترجمه
  • 3341
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 2 روز
 • 2635 میانگین امتیاز
  • 1950
   ترجمه
  • 3320
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 30 روز
 • 1817 میانگین امتیاز
  • 1817
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 7 روز
 • 1646 میانگین امتیاز
  • 1496
   ترجمه
  • 1796
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 7 روز