پروژه طراحی لوگوی چرم دست دوز "فریاد" (Faryad Charm) شامل چه جزئیاتی است:

نیاز به طراحی لوگوی برای محصولات چرم دست دوز تحت عنوان فریاد چرم (Faryad Charm)

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 86313 میانگین امتیاز
  • 74733
   طراحی آیکون
  • 83272
   تصویرسازی
  • 90802
   ادوبی ایلاستریت..
  • 96447
   ادوبی فوتوشاپ
  در 3 روز
 • 17878 میانگین امتیاز
  • 11291
   طراحی آیکون
  • 7449
   ادوبی ایلاستریت..
  • 34896
   ادوبی فوتوشاپ
  در 6 روز
 • 20924 میانگین امتیاز
  • 13307
   طراحی آیکون
  • 18387
   ادوبی ایلاستریت..
  • 31079
   ادوبی فوتوشاپ
  در 4 روز
 • 25539 میانگین امتیاز
  • 24351
   طراحی آیکون
  • 23182
   تصویرسازی
  • 25393
   ادوبی ایلاستریت..
  • 29233
   ادوبی فوتوشاپ
  در 4 روز