پروژه طراحی سه بعدی با راینو یا 3D max شامل چه جزئیاتی است:

سلام

یک مدل سه بعدی از طرح فوق برای پرینت با دستگاه پرینتر سه بعدی نیاز داریم.

با استفاده از نرم افزار راینو یا تری دی مکس این پروژه قابل انجام است.

از آنجا که این لوگو توسط ما در مرکز ثبت اسناد و املاک کشور ثبت شده نیاز است که دقیقا و کاملا زوایا و نسبت ابعاد رعایت شود.

نیاز است که متن وسط (فلونیتا) بصورت یک سیلندر در مرکز طرح رشته مارپیچ قرار بگیرید (متحد المرکز باشند). برای این که این متن بصورت بهتری در کنار طرح فوق یا در مرکز آن قرار بگیرید شما نیز میتوانید پیشنهاد ارزشمندی ارایه دهید.

طرح فوق نماد یک رشته زعفران است که به دور کلمه فلونیتا چرخیده است.

مجدد تایید میکنم که توام زاویا و نسبت ابعاد و نحوه چرخش میبایست شبیه این طرح دو بعدی باشد. بطوری که پس از ترسیم اگر از فرجه همین طرح دو بعدی به تصویر نگاه کرد همین طرح دیده شود.


بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 49450 میانگین امتیاز
  • 57900
   3D Animation
  • 58575
   3D Modelling
  • 30700
   3D Rendering
  • 50625
   3DS Max
  در 1 روز
 • 6140 میانگین امتیاز
  • 2350
   3D Animation
  • 11820
   3D Modelling
  • 2290
   3D Rendering
  • 8100
   3DS Max
  در 3 روز
 • 1817 میانگین امتیاز
  • 1590
   3D Animation
  • 3490
   3D Modelling
  • 0
   3D Rendering
  • 2190
   3DS Max
  در 2 روز
 • 3297 میانگین امتیاز
  • 2000
   3D Animation
  • 7290
   3D Modelling
  • 1200
   3D Rendering
  • 2700
   3DS Max
  در 5 روز