پروژه طراحی سه بعدی با راینو یا 3D max شامل چه جزئیاتی است:

سلام

یک مدل سه بعدی از طرح فوق برای پرینت با دستگاه پرینتر سه بعدی نیاز داریم.

با استفاده از نرم افزار راینو یا تری دی مکس این پروژه قابل انجام است.

از آنجا که این لوگو توسط ما در مرکز ثبت اسناد و املاک کشور ثبت شده نیاز است که دقیقا و کاملا زوایا و نسبت ابعاد رعایت شود.

نیاز است که متن وسط (فلونیتا) بصورت یک سیلندر در مرکز طرح رشته مارپیچ قرار بگیرید (متحد المرکز باشند). برای این که این متن بصورت بهتری در کنار طرح فوق یا در مرکز آن قرار بگیرید شما نیز میتوانید پیشنهاد ارزشمندی ارایه دهید.

طرح فوق نماد یک رشته زعفران است که به دور کلمه فلونیتا چرخیده است.

مجدد تایید میکنم که توام زاویا و نسبت ابعاد و نحوه چرخش میبایست شبیه این طرح دو بعدی باشد. بطوری که پس از ترسیم اگر از فرجه همین طرح دو بعدی به تصویر نگاه کرد همین طرح دیده شود.


بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 14066 میانگین امتیاز
  • 18100
   3D Animation
  • 13325
   3D Modelling
  • 10775
   3DS Max
  در 1 روز
 • 4836 میانگین امتیاز
  • 8370
   3D Modelling
  • 1340
   3D Rendering
  • 4800
   3DS Max
  در 3 روز
 • 1813 میانگین امتیاز
  • 1570
   3D Animation
  • 2720
   3D Modelling
  • 1150
   3D Rendering
  در 3 روز
 • 1797 میانگین امتیاز
  • 1300
   3D Animation
  • 3590
   3D Modelling
  • 500
   3D Rendering
  • 1800
   3DS Max
  در 5 روز