پروژه وبسایت فرم ساز شامل چه جزئیاتی است:

درود.یک فرم ساز انلاین میخواهم با امکانات وب سایت زیر 

https://formafzar.com/

در ضمن من طراحی وب سایت نمیخواهم.فقط پنل مدیریت داشته باشد کفایت میکند.ولی باید تمام امکانات فرم ساز انلاین مانند وب سایت بالا را داشته باشد.

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   HTML
  • 0
   PHP
  • 0
   برنامه نویسی تح..
  در 14 روز
 • 1156 میانگین امتیاز
  • 480
   HTML
  • 2560
   PHP
  • 430
   برنامه نویسی تح..
  در 4 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   PHP
  • 0
   برنامه نویسی تح..
  در 35 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   HTML
  • 0
   PHP
  • 0
   برنامه نویسی تح..
  در 21 روز