پروژه استخراج اطلاعات ساخت برنامه exe شامل چه جزئیاتی است:

سلام

برنامه لازم است که از دو سایت اطلاعات یکسان دریافت کرده و بصورت ستونی در اکسل وارد نماید

و چون اطلاعات ورودی در هر دو سایت نام ها یکسان میباشد بر اساس آن نام ها اطلاعات دسته بندی

که شامل ضرایب under , overهست در یک شیت اکسل جای گذاری نماید

#توجه فقط نام بازی یکسان هست و ضرایب متغیر میباشد که ما به همان صورت اطلاعات را لازم داریم

همان طور که در تصویر مشخص هست اطلاعات name1با name2یکسان و ضرایب اعداد مرتب با انها در سلول های کناری under, overقرار بگیرید


 

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 10367 میانگین امتیاز
  • 350
   Web Scraping
  • 0
   Excel
  • 11430
   برنامه نویسی تح..
  • 29688
   برنامه نویسی تح..
  در 3 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   برنامه نویسی تح..
  در 2 روز
 • 2425 میانگین امتیاز
  • 3500
   Python
  • 1350
   Web Scraping
  در 3 روز
 • 1037 میانگین امتیاز
  • 2074
   برنامه نویسی تح..
  • 0
   برنامه نویسی تح..
  در 3 روز