پروژه انیمیشن معرفی بنیاد حامیان علم و فناوری ایران شامل چه جزئیاتی است:

برای شروع معرفی عمومی بنیاد حامیان علم و فناوری ایران در رسانه های اجتماعی ، انیمیشنی با محتوا معرفی بنیاد می بایست تهیه گردد که هویت بصری بنیاد تبعیت کرده و با متنی که جهت نریشن بر روی انیمیشن نوشته شده است همخوانی داشته باشد. 

طول کلیپ در حدود یک دقیقه نهایتا خواهد بود. اجزا انیمیشن دو بعدی خواهند بود. 

پس اتمام پروژه می بایست تمامی فایل های نرم افزاری ( نرم افزاری که روی ان انیمیشن ساخته شده است )‌ تحویل داده شود. 

حداکثر برای اجرا کل پروژه ۱۵ روز وقت داده خواهد شد. 


بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 69340 میانگین امتیاز
  • 103560
   انیمیشن
  • 35120
   موشن گرافیک
  در 7 روز
 • 8630 میانگین امتیاز
  • 13760
   انیمیشن
  • 3500
   موشن گرافیک
  در 12 روز
 • 39275 میانگین امتیاز
  • 45690
   انیمیشن
  • 32860
   موشن گرافیک
  در 15 روز
 • 11475 میانگین امتیاز
  • 14345
   انیمیشن
  • 8605
   موشن گرافیک
  در 7 روز