پروژه ترجمه فارسی به آلمانی شامل چه جزئیاتی است:

یک برگ درباره بیمه که میخواستم به آلمانی ترجمه شه و متن خیلی کمی داره لطفا افرادی که توانایی ترجمه متون تخصصی در این زمینه دارند پیشنهاد بدهند چون برای سفارت میخواهم و نباید به صورت مبتدی ترجمه شود، به علت متن کوتاه زمان ترجمه هم تا پایان امروز باشد. در صورت درخواست شما برگه برای شما ارسال میشود. با تشکر

بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 741 میانگین امتیاز
  • 1482
   ترجمه
  • 0
   ترجمه فارسی به..
  در 1 روز
 • 7342 میانگین امتیاز
  • 14385
   ترجمه
  • 300
   ترجمه فارسی به..
  در 1 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   ترجمه فارسی به..
  در 1 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   ترجمه
  • 0
   ترجمه فارسی به..