پروژه استخراج مقاله از یک طرح مطالعاتی در حوزه علوم اجتماعی شامل چه جزئیاتی است:

استخراج و نگارش مقاله از یک کار مطالعاتی با عنوان«"بررسی و تحلیل سیاست هاي جمعیتی در نظام ج.ا.ایران مبتنی بر نگاه رهبري"  که لزوم اضافه کردن منابع دیگر خصوصا بهره گیری از منابع لاتین در آن وجود دارد.

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 501 میانگین امتیاز
  • 1243
   مقاله نویسی
  • 200
   گزارش نویسی
  • 60
   ارسال مقاله
  در 10 روز
 • 1109 میانگین امتیاز
  • 2728
   مقاله نویسی
  • 400
   گزارش نویسی
  • 200
   ارسال مقاله
  در 5 روز
 • 1335 میانگین امتیاز
  • 1335
   مقاله نویسی
  در 15 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   مقاله نویسی
  • 0
   ارسال مقاله
  در 7 روز