پروژه استخراج مقاله از یک طرح مطالعاتی در حوزه علوم اجتماعی شامل چه جزئیاتی است:

استخراج و نگارش مقاله از یک کار مطالعاتی با عنوان«"بررسی و تحلیل سیاست هاي جمعیتی در نظام ج.ا.ایران مبتنی بر نگاه رهبري"  که لزوم اضافه کردن منابع دیگر خصوصا بهره گیری از منابع لاتین در آن وجود دارد.

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 501 میانگین امتیاز
  • 1243
   مقاله نویسی
  • 200
   گزارش نویسی
  • 60
   ارسال مقاله
  در 10 روز
 • 609 میانگین امتیاز
  • 1228
   مقاله نویسی
  • 400
   گزارش نویسی
  • 200
   ارسال مقاله
  در 5 روز
 • 310 میانگین امتیاز
  • 620
   مقاله نویسی
  • 0
   گزارش نویسی
  در 15 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   مقاله نویسی
  • 0
   ارسال مقاله
  در 7 روز