پروژه تایپ جداول در اکسل شامل چه جزئیاتی است:

سلام


تعداد ۸ فایل PDF هست، که هر کدام از این فایل‌ها حدود ۱۰ صفحه جدول دارند که باید این جداول دقیقا مشابه همان ساختار در اکسل پیاده شده، و تایپ شوند.

دقت و همین طور سرعت، در پیاده سازی این اعداد بسیار مهم هست. یک نمونه از این فایل‌ها نیز ضمیمه شده. خواهشا بررسی کنید و در صورتی که می‌توانید به سرعت و با دقت ۱۰۰٪ این فایل‌ها را تایپ نمایید، قیمت دهید.

فایل‌های نهایی باید کاملا تمیز بوده تا قابلیت ادغام و اجرای فرمول روی آنها مقدور باشد.

خواهشا همراه با ارائه قیمت، یک نمونه تایپ از ۳ سطر ابتدایی جدول صفحه ۴ را نیز ارائه کنید.


متشکرم

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 1510 میانگین امتیاز
  • 0
   PDF
  • 3020
   Excel
  در 3 روز
 • 63 میانگین امتیاز
  • 190
   تایپ
  • 0
   PDF
  • 0
   Excel
  در 3 روز
 • 462 میانگین امتیاز
  • 1122
   تایپ
  • 0
   PDF
  • 266
   Excel
  در 3 روز
 • 33 میانگین امتیاز
  • 0
   تایپ
  • 0
   PDF
  • 100
   Excel
  در 2 روز