پروژه طراحی و تهیه چک لیست تحویل (ATP) پروژه به کارفرما شامل چه جزئیاتی است:

نیازمندی کارشناس خبره هستیم

که در یک پروژه راه اندازی سیستم های صنعتی ، فرم های مربوطه اعم از فرم تحویل (ATP) را طراحی نماید.

تخصص های مورد نیاز: مهندسی صنایع و یا طراحی فرآیند صنعتی - مکانیک - الکترونیک - کامپیوتر


فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

  • 0 میانگین امتیاز
    • 0
      طراحی مفهومی
    در 10 روز