پروژه تولید محتوای متنی انواع MDF شامل چه جزئیاتی است:

مقاله ای در رابطه با انواع MDF

هر نوع باید تصویری داشته باشد و کامل و کمتر از 2صفحه نباشد.

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 67805 میانگین امتیاز
  • 67805
   مقاله نویسی
  در 2 روز
 • 13146 میانگین امتیاز
  • 13146
   مقاله نویسی
  در 5 روز
 • 1500 میانگین امتیاز
  • 1500
   مقاله نویسی
  در 2 روز
 • 6324 میانگین امتیاز
  • 6324
   مقاله نویسی
  در 7 روز