پروژه ترجمه متن Implementing & Resourcing Brands شامل چه جزئیاتی است:

سلام

درخواست دارم تا متن انگلیسی در ۴۶ صفحه با عکس ها ترجمه و ارسال شود

این متن در خصوص برندینگ می‌باشد که برای نمونه ۱ پاراگراف از متن برای شما در ذیل ارسال می‌گردد.

In the case of services-based brands, customers generally have more points of contact with the provider than they do with product based brands, and these points of contact tend to be more built on people interactions, rather than technology interactions. With each service encounter, customers become aware of the service brand delivery and they start to form judgements. Thus, by using the service blueprint a tool is available to managers to enable them to work with customer-facing staff so each encounter provides the right impressions about the brand, reinforcing the espoused brand values.


لطفا برای ارائه پیشنهاد دریافت پروژه حتما این پاراگراف را به عنوان نمونه ترجمه کنید


متشکرم

بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 18073 میانگین امتیاز
  • 18189
   ترجمه
  • 17957
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 6 روز