پروژه ترجمه فوریمتن انگلیسی 100 صفحه شامل چه جزئیاتی است:

تعداد لغات در صفحه به طور میاانگین 130 هست و سطرهای تکراری زیاد دارد.

بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   ترجمه
  • 0
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 4 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   ترجمه
  • 0
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 3 روز