پروژه پروژه یادگیری ماشین شامل چه جزئیاتی است:

پروژه یادگیری ماشین روی دیتاست جنرال

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

  • 3500 میانگین امتیاز
    • 3500
      پردازش داده ها
    در 3 روز