پروژه ترجمه رزومه شامل چه جزئیاتی است:

رزومه یک مجموعه خدماتی مردم نهاد 

تعداد 9 صفحه میباشد 

بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 9892 میانگین امتیاز
  • 14385
   ترجمه
  • 5399
   ترجمه فارسی به..
  در 2 روز
 • 205 میانگین امتیاز
  • 270
   ترجمه
  • 140
   ترجمه فارسی به..
  در 1 روز
 • 720 میانگین امتیاز
  • 720
   ترجمه فارسی به..
  در 1 روز
 • 500 میانگین امتیاز
  • 500
   ترجمه
  در 4 روز