پروژه تعییرات روی بک اند لاراول شامل چه جزئیاتی است:

سلام 

پروژه روی پلتفرم لاراول داریم 

تغییراتی لازم داره و مواردی باید اضافه شود 

فقط دوستانی که وقت کافی دارند و متخصص لاراول هستند پیشنهاد بدند تا جزییات را صحبت کنیم 


بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 550 میانگین امتیاز
  • 550
   PHP
  • 550
   برنامه نویسی تح..
  در 20 روز
 • 15117 میانگین امتیاز
  • 8690
   HTML
  • 13340
   Laravel
  • 20620
   PHP
  • 17820
   برنامه نویسی تح..
  در 4 روز
 • 8703 میانگین امتیاز
  • 7105
   HTML
  • 0
   Laravel
  • 15098
   PHP
  • 12610
   برنامه نویسی تح..
  در 1 روز
 • 5567 میانگین امتیاز
  • 7560
   HTML
  • 150
   Laravel
  • 7150
   PHP
  • 7410
   برنامه نویسی تح..
  در 10 روز