پروژه ترجمه مقاله 10 صفحه‌ای در موضوع مدیریت شامل چه جزئیاتی است:

- موضوع در ارتباط با مدیریت می باشد.

- عنوان مقاله: The project sponsor role and benefits realisation: More than ‘just doing the

day job

- تحویل ترجمه به صورت فایل Word باید باشد.

- حتما مترجم باید با اصول نگارشی فارسی آشنا باشد. بنابراین ترجمه کاملا روان، مطابق زبان فارسی و بدون غلط املایی مد نظر است.

-تعداد مقاله ۱ عدد

تعداد صفحه ۱۰ صفحه

- زمان مد نظر: حداکثر تا 5 دی 1398

- تاخیر به هیچ عنوان تحت هیچ توجیهی پذیرفته نخواهد شد.

- کار تحویل داده شده به دقت بررسی شده و ترجمه کامپیوتری غیر قابل قبول است.

لطفا جهت بررسی توانایی شما پاراگراف اول آن را ترجمه کنید.


the project sponsor role has been identified in both guidance and research as being a key factor affecting project success. However, there is still a knowledge gap in terms of how the project sponsor role is experienced and understood by the senior managers undertaking the role, including their understanding of their accountability for benefits realisation. Phenomenography is ideally suited to address these issues, and was used to explore project sponsor experiences at a hospital in England. One conception of the project sponsor role was ‘just doing the day job’, which is contrary to project sponsorship guidance, but is consistent with some of the evidence on the role in practice. Using the interactionist perspective from role theory, it is suggested that seniority enables ‘role making’ individuals holding such views to conflate it with their substantive position. This contrasts with the ‘role taking’ conception of the sponsor as ‘wearing two different hats’


بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 16052 میانگین امتیاز
  • 16052
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 6 روز
 • 10477 میانگین امتیاز
  • 10477
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 4 روز
 • 11005 میانگین امتیاز
  • 11005
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 3 روز
 • 593 میانگین امتیاز
  • 593
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز