پروژه تبدیل عکس به وکتور شامل چه جزئیاتی است:

تعدادی عکس (15عدد)از گچبری بنا که می خوام تبدیل بشه به وکتور

بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 20209 میانگین امتیاز
  • 26944
   ادوبی ایلاستریت..
  • 31572
   ادوبی فوتوشاپ
  • 2112
   کورل‌دراو
  در 2 روز
 • 7123 میانگین امتیاز
  • 3935
   ادوبی ایلاستریت..
  • 13180
   ادوبی فوتوشاپ
  • 4255
   کورل‌دراو
  در 3 روز
 • 5337 میانگین امتیاز
  • 6120
   ادوبی ایلاستریت..
  • 8652
   ادوبی فوتوشاپ
  • 1240
   کورل‌دراو
  در 3 روز
 • 6108 میانگین امتیاز
  • 6108
   ادوبی فوتوشاپ
  در 2 روز