پروژه ترجمه متن كتاب global investment trends and prospecst شامل چه جزئیاتی است:

٦صفحه از اين كتاب بايد ترجمه بشه به همراه تايپ آن

كتاب تخصصي است و مربوط به رشته مديريت بازرگاني و درس بازرگاني بين الملل مي باشد

مبحث مورد نظر راجب : 

 THE GLOBAL FDI NETWORK

مي باشد و چند خط آن براي مثال به صورت زير

مي باشد:

A new view on bilateral investment relationships. Bilateral FDI stock data from the balance of payments focus on direct investment relationships among countries. They provide a granular and detailed map of the relative positions of countries in the global investment network, showing where financial claims and liabilities are created and where they are held....

بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 12431 میانگین امتیاز
  • 14385
   ترجمه
  • 10477
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 4 روز
 • 18073 میانگین امتیاز
  • 18189
   ترجمه
  • 17957
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 2 روز
 • 4088 میانگین امتیاز
  • 3375
   ترجمه
  • 4801
   ترجمه انگلیسی ب..
 • 504 میانگین امتیاز
  • 415
   ترجمه
  • 593
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز