پروژه خزنده برای جمع آوری اطلاعات از سایت ها شامل چه جزئیاتی است:

خزنده برای جمع آوری اطلاعات از روی سایت های آگهی و فروشگاه اینترنتی 

جمع آوری مقالات و محتوا سایت ها

لیست  و شماره تماس ها 

توانایی تعریف الگوریتم خواندن متن های خاص 

پروژه نیاز های بیشتری دارد که باید فاز بندی بشود و قیمت ها مشخص شود . لطفا پیشنهاد خود را ثبت کنید

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند