پروژه به دست آوردن پرسونا و زیرموضوع برای کلینیک دندانپزشکی شامل چه جزئیاتی است:

برای یک کلینیک دندانپزشکی نیاز به استخراج پروسونا به همراه موضوعات محتوایی برای آنها داریم.

در واقع یک جدول داریم با دو ستون اصلی. یکی پرسونا و یکی موضوعات مورد نیاز هر پرسونا. البته ممکنه هر ستون شامل چند زیرستون هم بشه.

برای مثال ردیف اول میشه:

کسانی که قصد انجام ایمپلنت دارند / دختر بین ۱۸ تا ۲۵ / قیمت ایمپلنت چقدر است؟

ردیف دوم میشه:

کسانی که قصد انجام ایمپلنت دارند / دختر بین ۱۸ تا ۲۵ / انواع ایمپلنت چقدر است؟

و ...

هر پرسونا حداقل ۵ زیرموضوع احتمالا خواهد داشت

بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 200 میانگین امتیاز
  • 200
   تجزیه و تحلیل ک..
  • 200
   طرح کسب و کار
  در 15 روز
 • 360 میانگین امتیاز
  • 360
   تجزیه و تحلیل ک..
  • 360
   طرح کسب و کار
  در 3 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   طرح کسب و کار
  در 20 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   طرح کسب و کار
  در 15 روز