پروژه تبدیل احتمالات به زنجیره مارکوف شامل چه جزئیاتی است:

تبدیل  احتمالات به زنجیره مارکوف (discrete-time).

نیاز داریم که پاسخ موضوعی ساده در احتمالات را بر اساس زنجیره مارکوف بصورت بسیار دقیق مدل سازی کنیم. متن مسئله پیوست شده است. متشکرم

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

  • 1720 میانگین امتیاز
    • 1720
      مهندسی برق
    در 5 روز