پروژه بازنویسی دو مقاله فارسی شامل چه جزئیاتی است:

باعرض سلام

احتراما درخواست بازنویسی کامل (بدون جمله مشترک با متن اصلی) دو مطلب پزشکی که قبلا انتشار داده شده است برا استفاده برای ریپرتاژ آگهی را داشتم.

شایان توجه است منظور از مقاله، مقاله تخصصی علمی نیست، مقاله توضیح عمومی از یک مطلب است. موارد مربوطه در پیغام ارسال خواهد شد.

باتشکر

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 5614 میانگین امتیاز
  • 10999
   مقاله نویسی
  • 230
   بازنویسی مقالات
  در 1 روز
 • 85 میانگین امتیاز
  • 170
   مقاله نویسی
  • 0
   بازنویسی مقالات
  در 3 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   مقاله نویسی
  • 0
   نگارش پزشکی
  در 3 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   مقاله نویسی
  • 0
   بازنویسی مقالات
  در 1 روز